Dobry Lektor = Skuteczne Nauczanie

Wysoki standard nauczania może być zagwarantowany jedynie przez dobrych nauczycieli. Lektorzy pracujący w Akademii są nie tylko w pełni wykwalifikowanymi lingwistami, posiadającymi metodyczne przygotowanie, jak również kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu, lecz są przede wszystkim pasjonatami lubiącymi swoją pracę i język, którego nauczają.

Standard nauczania jest stale monitorowany przez metodyka szkoły, który regularnie wizytuje zajęcia i ocenia pracę lektorów. Opinia uczniów o nauczaniu jest dla nas równie ważna, zatem nasi słuchacze, w każdym semestrze, mają możliwość wypełnienia anonimowych ankiet oceniających styl nauczania i zaangażowanie nauczycieli.