Język Niemiecki

Kursy Ogólne

Chcesz sprawnie mówić i pisać oraz zrozumieć, co mówią i piszą inni?
Wybierz kurs ogólny: poznasz na nim nowy język lub rozwiniesz już posiadane umiejętności komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

  • poprawisz ogólną znajomość języka: mówienie i rozumienie ze słuchu, pisanie i rozumienie tekstu,
  • nauczysz się komunikować w sytuacjach życia codziennego,
  • poznasz język obcy w jego naturalnym kontekście (np. fragmenty audycji radiowych, programów TV, zasoby internetowe, gry interaktywne),
  • Tematy zajęć dotyczą między innymi życia codziennego, filmu, muzyki, socjologii oraz kultury i historii kraju, którego język kursanci poznają.

Kurs całoroczny: grupowy lub indywidualny, program oparty na podręczniku i materiałach uzupełniających.

Kursy Indywidualne

Na zajęcia indywidualne zapraszamy dorosłych i dzieci, którym jest trudno dopasować swój czas wolny do terminów zajęć grupowych, oraz osoby, które preferują zajęcia jeden-na-jeden z indywidualnym podejściem do potrzeb ucznia, na których nauczyciel wyłącznie się koncentruje.

Niektórych z Państwa może zastanawiać, w czym zajęcia indywidualne w naszej szkole językowej różnią się od zwykłych korepetycji domowych. Różnica jest ogromna otóż nasi lektorzy są profesjonalistami, którzy szybko rozpoznają Państwa mocne i słabe strony jak również potrzeby i oczekiwania, którym sprostają pracując według zasad metodyki nauczania. Ponadto, zajęcia są ściśle opracowane według Państwa potrzeb, a nie na zasadzie ‚uczeń prowadzi za rękę nauczyciela’, lektorzy przygotowują indywidualny, semestralny program nauczania dla każdego słuchacza.

Długość i ceny zajęć:

  • 60 min – 90 zł
  • 90 min – 130 zł

Godziny zajęć:

  • 8:00 – 15:00
  • 19:00 – 20:00

Małe grupy – lekcje 60 min

  • 2 osoby: (65 zł lekcja)
  • 3 – 4 osoby: (50 zł lekcja)