Akademia szkoli pracowników firmowych Konstancina od 2005 roku. Jesteśmy cenieni za pełen profesjonalizm, rzetelność i skuteczność w nauczaniu.
Zapewniamy opiekę pracownika administracyjnego, który dba o sprawy organizacyjne oraz metodyka, który czuwa nad merytorycznym przebiegiem kursów.
Pierwszym krokiem współpracy jest ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta – metodyk naszej szkoły przeprowadza rozmowy z osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia językowego w Państwa firmie oraz z przyszłymi kursantami. Następnie organizujemy testy poziomujące i po analizie potrzeb językowych przygotowujemy ofertę kursu dostosowanego do Państwa potrzeb.
Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania. Skupiamy się na konwersacjach i korespondencji w typowych sytuacjach biznesowych występujących w Państwa firmie.
Oferujemy kursy ogólne i biznesowe dla pracowników firm, by płynnie porozumiewali się w kontaktach z klientami, kontrahentami zagranicznymi lub obcojęzycznym zarządem firmy.

Standardowa oferta zajęć:

Częstotliwość: 2 x 90 min w tygodniu
Czas zajęć: godziny poranne, popołudniowe lub wieczorne
Liczebność grup: 2 – 8, lub zajęcia indywidualne
Miejsce zajęć: według potrzeb klienta – w Akademii lub w siedzibie firmy
Materiały szkoleniowe: podręcznik kursowy, bogate materiały dodatkowe i pomoce audiowizualne
Monitorowanie postępów: testy cząstkowe – przeprowadzane w trakcie kursu, przekrojowy test semestralny – organizowany na koniec każdego semestru
Raporty okresowe: sporządzane na podstawie wyników testów cząstkowych oraz testu końcowego, jak również frekwencji oraz zaangażowania kursantów w naukę
Zaświadczenia / Certyfikaty: wystawiane uczniom, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

Szkolimy małe i średnie firmy działające na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. W śród naszych klientów był między innymi Urząd Miasta i Gminy. Zapraszamy do kontaktu z biurem szkoły w celu przygotowania indywidualnej oferty dla Państwa firmy.